MR en OR

Wat doet de medezeggenschapsraad?
 
Via de medezeggenschapsraad (MR) van De Boarne hebben ouders en leerkrachten zeggenschap over het reilen en zeilen van de school. Het geeft hen de mogelijkheid om inspraak te hebben op processen die spelen. Voordat bepaalde veranderingen kunnen worden doorgevoerd heeft de MR het recht om daar advies bij te geven, in sommige gevallen moet de leiding van school toestemming vragen aan de MR.

Onze MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.  Drie extra ouders ondersteunen de MR. De MR komt ongeveer iedere maand bijeen om lopende zaken en toekomstige veranderingen te bespreken. Op de site van De Boarne staan de data van deze vergaderingen. De leden van de MR worden gekozen in een jaarlijkse vergadering waarbij alle ouders van kinderen op school welkom zijn.

Er is altijd wel iets te verbeteren. De ouders in de MR gaan sinds kort actief bij andere ouders op bezoek om te kijken of er zaken zijn die om verbetering vragen. Ouders kunnen natuurlijk ook aan de leden van de MR vragen een onderwerp aan de orde te stellen. De MR-vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders en leerkrachten.
Met zijn allen kunnen we de school naar een hoger plan brengen en dat kan onze kinderen weer naar een hoger plan brengen. 
 
Voorzitter MR: Duco Kramer

e. socrates45@dds.nl

 
Secretariaat: Jeldou van der Krieke

e.  jeldou@msn.com

 

Personeelsvertegenwoordiging: Sietske Binnema en Hilda Lok

Meedenkende ouders zijn Cor Penning en Siep Bangma

 

Ouderraad

Ouders zijn partners van de school, denken mee en verzorgen allerlei ondersteunende werkzaamheden zoals het organiseren van festiviteiten, thema’s en ouderavonden, bijhouden en opknappen van allerlei zaken, hulp bij lezen, creatieve activiteiten, sport, PR, de bibliotheek, enzovoorts.


Er zijn veel actieve ouders op school. Een aantal van hen vormen samen de OR.  Zij plannen in overleg met het team en de MR de activiteiten gedurende het jaar en coördineren de ouderhulp (o.a. met behulp van de activiteitenlijst die aan het begin van het schooljaar aan alle ouders wordt uitgedeeld). Ook dragen zij de verantwoordelijkheid voor het beheer van de ouderbijdrage.
Leden OR: Hester Abma, Aleide Hofstra, Geeske Hof, Louwrents Reitsma, Sietske Binnema, Wietse Huisman (penningmeester)