Speerpunten

Het sociale klimaat op de Boarne is goed. Als echte dorpsschool kennen wij ieder kind en iedere ouder en de lijntjes zijn kort. Wij zijn een lerende organisatie waarin we in de driehoek leerling, ouder, leerkracht van elkaar leren. We staan open voor feedback en gaan graag in gesprek om ons onderwijs in de volle breedte te versterken en verbeteren. 

Om kinderen voor te bereiden op de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs en de verdere toekomst, is een kritische houding belangrijk. Kritisch op je eigen werk, maar ook kritisch luisteren en lezen. In de hedendaagse wereld waarin de (sociale) media ook kinderen overspoelen is een kritische houding essentieel voor een goede beeld- en meningsvorming. Binnen ons onderwijs hebben wij hier nadrukkelijk aandacht voor door de actieve betrokkenheid van leerlingen op het onderwijs te stimuleren. Samenwerking, het geven van feedback, het opbouwen van een eigen portfolio en het stellen van doelen zijn een aantal voorbeelden hoe wij dit in de praktijk brengen.

ICT  is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook binnen ons onderwijs heeft dit een steeds prominentere plek. Bij ons op school krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 een eigen iPad. De iPad wordt ingezet om het gedifferentieerd leren (leren naar eigen vermogen en op eigen tempo) invulling te geven. Maar ook om het zelfstandig leren te stimuleren en de leerlingen eigentijds en dynamisch onderwijs te kunnen geven. Maar ICT kent meerdere facetten. Programmeren, techniek, robot technologie, etc. krijgen binnen de school een plaats in de ICT hoek. Hier kunnen leerlingen diverse leuke en interessante ICT toepassingen ontdekken en zo hun eigen talent op dit vlak ontwikkelen.