Ouderavond 29 oktober

Er zullen weinig gezinnen zijn waar nooit uitdagingen ontstaan over het gebruik van digitale media. Onze generatie ouders moet zelf maar uitvinden wat wijsheid is.

Ivo Wouters geeft een interactieve workshop over de rol die wij als ouders kunnen nemen. Daarbij kun je denken aan mediawijsheid, aan goede en minder goede apps, nut en onzin van leeftijdsbeperkingen. Ook kom je met andere ouders op nieuwe ideeën. 

Wij beginnen, zoals gebruikelijk, om acht uur ‘s avonds. Het eerste onderdeel is de presentatie van het jaarverslag en het financiële overzicht van de OR plus andere zaken die de OR met jullie wil bespreken.  Dan presenteert de MR haar jaarverslag, we zwaaien enkele MR leden uit en verwelkomen anderen. De voorzitter van de MR moet opnieuw gekozen worden. Duco is herkiesbaar, andere kandidaten mogen zich melden tot een half uur voor aanvang van de vergadering.

Na deze “plichtplegingen” gaat de workshop van start.

In verband met de workshop is het fijn om vooraf een idee te hebben hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Maar iedereen is welkom, ook zonder opgave vooraf. De MR stuurt deze uitnodiging, plus de verslagen, per mail (Parnassys) naar jullie toe. Door het beantwoorden van die mail kunnen jullie je opgeven.