Ouderavond 14 november


Beste ouders, 
Voor de vakantie zijn jullie geinformeerd over de afronding van het verkennend onderzoek rondom de toekomst van de scholen in Aldeboarn. Uit de verkenning bleek dat er genoeg draagvlak is om een fusieonderzoekstraject in te gaan.
Dit fusieonderzoekstraject wordt dit schooljaar opgestart en daarom is er op maandagavond 14 november 2022 om 19.00u een ouderavond georganiseerd. Op deze avond zal de procesbegeleider ouders informeren over dit traject. 
We nodigen alle ouders van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. In de bijlage vindt u de uitnodiging.
 

Gerelateerde documenten: