Noodopvang blijft in Aldeboarn!

 

Beste ouders/ verzorgers,

Wellicht heeft u in de krant gelezen dat wij vanaf maandag de opvanglocatie in Aldeboarn en Akkrum gaan samenvoegen. Ik kan u mededelen dat dit vooralsnog niet het geval is. De kinderen van Aldeboarn zullen nog gewoon op eigen locatie in Aldeboarn opgevangen worden. Er is inderdaad sprake geweest van samenvoegen.  gezien de aanpassingen en dus daardoor het aantal opvangkinderen, vinden wij het tot nu toe beter om zolang wij het met ons eigen team kunnen rond krijgen  om de kinderen gewoon in Aldeboarn te houden.

Mocht dit in de loop der tijd toch gaan wijzigen dan hoort u dat uiteraard van mij.

Let wel : Dit blijft natuurlijk alleen voor  noodopvang voor mensen die in de cruciale beroepen werkzaam zijn en geen andere opvang kunnen regelen.

Met vriendelijke groet,

 

Baukje Brugman

adjunct-hoofd Kindcentrum Aldeboarn

Skoallereed 2, Aldeboarn

Tel. 06-13382752

Email. brugman2@kinderopvangfriesland.nl