Nieuwe voorzitter College van Bestuur

Met het vertrek van Wim-Jan Renkema naar de Tweede Kamer afgelopen voorjaar, moest Ambion op zoek naar een nieuwe voorzitter College van Bestuur. Afgelopen zomer is de procedure hiervoor opgestart en wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij per 1 februari 2019 een nieuwe bestuurder hebben benoemd in de persoon van Ingrid Janssen.

Ingrid Janssen heeft ruime ervaring in het onderwijs, de laatste jaren in diverse directiefuncties binnen NHL Stenden. Wij zijn ervan overtuigd dat zij deze ervaring op een waardevolle wijze zal inzetten binnen onze organisatie om zo de ambities van Ambion in de komende jaren verder vorm te geven.

Met vriendelijke groet,

Ambion Holding

 

Luc Greven

Voorzitter Raad van Toezicht