Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Ouderavond 29 oktober

 Beste ouders,De ouderraad en medezeggenschapsraad van IBS de Boarne nodigen jullie van harte uit om aanwezig te zijn op de OR/MR-ouderavond: Dinsdag 29 oktober om 20.00u op schoolNiet alleen de verplichte onderwerpen komen aan bod, maar we hebben zeker ook ons best gedaan om een leuk onderwerp te organiseren, waar alle ouders wat aan kunnen hebben.

Lees meer 

Fusie de Basis en Primus

De Basis en Primus: samen verder als één Ambion heeft de intentie om op 1 augustus 2020 de twee dochters De Basis en Primus te laten fuseren. We gaan dan verder als één organisatie onder de naam Ambion. Dit schooljaar nemen we de tijd om met elkaar de diverse stappen die nodig zijn in het proces te zetten. Het betreffen voornamelijk formele, juridische stappen waar u als ouders weinig tot niets van merkt. Waar voor velen van ons de stap naar één organisatie al heel vanzelfsprekend is, is dat voor de buitenwacht wellicht niet het geval. Onze relaties en stakeholders willen we in dit proces nauw betrekken. Ook u moet het vertrouwen hebben/krijgen in de nieuwe organisatie Ambion. De eerste stap hierin is gezet: de GMR-en van De Basis en Primus hebben de intentieverklaring ondertekend. Een mooi startsein om het fusietraject nu verder uit te rollen. Wij houden u dit schooljaar graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de fusie. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de directeur van uw school.

Lees meer 

Fijne vakantie allemaal!

De april-mei vakantie begint in elk geval met prachtig weer! Wij wensen jullie allemaal twee goede weken en zien elkaar weer op maandag 6 mei.

Lees meer