Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Fusie de Basis en Primus

De Basis en Primus: samen verder als één Ambion heeft de intentie om op 1 augustus 2020 de twee dochters De Basis en Primus te laten fuseren. We gaan dan verder als één organisatie onder de naam Ambion. Dit schooljaar nemen we de tijd om met elkaar de diverse stappen die nodig zijn in het proces te zetten. Het betreffen voornamelijk formele, juridische stappen waar u als ouders weinig tot niets van merkt. Waar voor velen van ons de stap naar één organisatie al heel vanzelfsprekend is, is dat voor de buitenwacht wellicht niet het geval. Onze relaties en stakeholders willen we in dit proces nauw betrekken. Ook u moet het vertrouwen hebben/krijgen in de nieuwe organisatie Ambion. De eerste stap hierin is gezet: de GMR-en van De Basis en Primus hebben de intentieverklaring ondertekend. Een mooi startsein om het fusietraject nu verder uit te rollen. Wij houden u dit schooljaar graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de fusie. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de directeur van uw school.

Lees meer 

Fijne vakantie allemaal!

De april-mei vakantie begint in elk geval met prachtig weer! Wij wensen jullie allemaal twee goede weken en zien elkaar weer op maandag 6 mei.

Lees meer 

Communicatie medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak te controleren of school zijn zaken goed voor elkaar heeft. Ook eventuele veranderingen in de organisatie zullen door de MR goedgekeurd moeten worden. In de raad zitten twee leerkrachten en vijf ouders. Alle ouders hebben er belang bij dat de school goed draait en gelukkig is dat meestal ook het geval. Maar als er zaken zijn die niet goed lopen kan het zijn dat de MR daarbij kan helpen. Als ouders problemen ervaren met school, is de leerkracht en/of directie/IB'er heet eerste aanspreekpunt. Mochten zij er niet met de leraar en/of directie/IB'er uitkomen, dan kunnen ze de MR vragen om hulp. Op de site van De Boarne vind je welke ouders in de MR zitten en hoe die te benaderen zijn.Leden van de MR komen daarnaast ook actief bij ouders op bezoek. We praten met 4 tot 5 gezinnen per schooljaar over school, wat goed gaat, wat verbetering nodig heeft en om ideeen op te doen. De MR komt regelmatig bijeen. Van iedere MR-vergadering worden notulen openbaar gemaakt via het Ouderportaal. Je kunt ze vinden in het mapje ‘Documenten’. Duco KramerVoorzitter MR

Lees meer