Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Communicatie medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak te controleren of school zijn zaken goed voor elkaar heeft. Ook eventuele veranderingen in de organisatie zullen door de MR goedgekeurd moeten worden. In de raad zitten twee leerkrachten en vijf ouders. Alle ouders hebben er belang bij dat de school goed draait en gelukkig is dat meestal ook het geval. Maar als er zaken zijn die niet goed lopen kan het zijn dat de MR daarbij kan helpen. Als ouders problemen ervaren met school, is de leerkracht en/of directie/IB'er heet eerste aanspreekpunt. Mochten zij er niet met de leraar en/of directie/IB'er uitkomen, dan kunnen ze de MR vragen om hulp. Op de site van De Boarne vind je welke ouders in de MR zitten en hoe die te benaderen zijn.Leden van de MR komen daarnaast ook actief bij ouders op bezoek. We praten met 4 tot 5 gezinnen per schooljaar over school, wat goed gaat, wat verbetering nodig heeft en om ideeen op te doen. De MR komt regelmatig bijeen. Van iedere MR-vergadering worden notulen openbaar gemaakt via het Ouderportaal. Je kunt ze vinden in het mapje ‘Documenten’. Duco KramerVoorzitter MR

Lees meer 

Tevredenheid ouders en leerlingen.

Uiteindelijk zijn we bijzonder blij met het aantal ouders dat de vragenlijst heeft ingevuld.  Bedankt voor de 76% deelname!Nieuwsgierig geworden naar de uitslag? Kijk dan op scholenopdekaart.nl 

Lees meer 

Nieuwe website live

Onze school heeft een nieuwe website. Naast een andere layout, hebben wij diverse nieuwe onderdelen toegevoegd. De website moet een goed beeld geven van onze school voor potentiële ouders en kinderen.

Lees meer