Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Team

Het team in het schooljaar 2016-2017
 
vlnr: Aizo Spijkstra (gr.7/8) - Tineke de Jong (dir.) - Baukje Brugman (kinderopvang) - Janke Tilma (gr.1) - Yvonne Ferwerda (administratieve ondersteuning) - Sietske Binnema (gr. 2/3) - Annie Hettinga (gr. 3/4) -  Louwrents Reitsma (gr. 5/6) - Tineke Marjan Holtrop (gr. 3/4)
 
Op woensdag geeft juf Tineke Marjan les in groep 5/6
 
Jammer genoeg staan Marja Wouda (IB) en Aaltsje Groen (onderwijsondersteuning onderbouw) niet op de foto.