Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Schooltijden

In het schooljaar 2013-2014 hebben beide basisscholen, na een gezamenlijke proefperiode, een enquête georganiseerd onder de ouders: 85% van alle ouders heeft aangegeven te kiezen voor het continurooster.

Vanaf het nieuwe schooljaar 2014-2015 zijn de schooltijden dan ook als volgt:

 

Maandag, dinsdag en donderdag voor alle groepen:

8.30u-14.30u.

Op woensdag gaan alle kinderen tot 12.00u naar school.

Op vrijdag gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 tot 12.00u naar school, de groepen 5 t/m 8 tot 14.30u.

 

Eten doen we in de klas (zie Nieuwsbrieven schooltijden).