Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Plus kinderen

De Boarne kiest er voor om de "Plusleerlingen" in aanmerking te laten komen voor het verrijkingstraject. Het gaat hierbij om de leerlingen uit groep 5 t/m 8.

Doelstelling:

- Leren leren. De leerstof binnen de gehanteerde methoden blijkt niet voldoende uitdaging te bevatten voor de "plusleerlingen"; om tot daadwerkelijk leren te komen, zal er leerstof verwerkt dienen te worden die een intellectuele stimulans en uitdaging biedt op het niveau van de leerling.

- Leren denken. Om het eigen denkproces te kunnen aansturen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in je eigen denkvoorkeuren; wat zijn sterke en minder sterke kanten binnen je denkprofiel? En vervolgens: welke vaardigheid wil je gaan oefenen en reflecteren om je denkprofiel in balans te krijgen?

- Leren leven. Het ontwikkelen van een positief en reeel zelfbeeld.

Naast deze lange termijn doelen zullen "Pluskinderen" zelf persoonlijke doelen formuleren, die vastgesteld worden in hun Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

 

Visie:

Om aan deze leerdoelen (en persoonlijk leerdoelen) te werken, wordt er gebruik gemaakt van de theorie van Robert J. Sternberg. Hij gaat uit van zijn "Triarchic theory of intelligence". Hierbij gaat het om een drietal soorten denkvaardigheden die belangrijk zijn voor een succesvol leven; de analytische vaardigheid, de creatieve vaardigheid en de praktische vaardigheid.

Daarnaast onderstrepen we de Mindsettheorie van Carol Dweck: het kind heeft de overtuiging dat het door zich in te zetten, kan groeien en dat je niet louter bepaald wordt door je aanleg.

 

Plan van aanpak