Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Ouders en school

De school neemt een belangrijke plaats in; in het leven van uw kind en dus ook in het uwe. Het is daarom belangrijk dat u op de hoogte bent van de diverse regelingen en dat u weet welke mensen u kunt aanspreken als u over iets wilt praten. Het is van belang dat u betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op school en dat u problemen aan ons doorgeeft. Een kind zal zich beter thuisvoelen op school wanneer zijn ouders een goed contact hebben met de school.

Problemen of vragen?

Wij stellen het erg op prijs dat u contact met ons opneemt wanneer er problemen, onduidelijkheden of klachten zijn. Onderwijzers zijn ook mensen die fouten kunnen maken en openheid kan veel misverstanden voorkomen...

In de opvoeding zijn wij partners. Wij willen allemaal het beste voor uw kind. Dit moet het basisuitgangspunt zijn in onze samenwerking!

U kunt natuurlijk op de contactavonden komen, maar daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om te bellen of langs te komen. het telefoonnummer vindt u bij onze contactgegevens.

Een gesprek is zo geregeld! Met de groepsleerkracht en anders ook met juf Tineke. Loop gerust naar binnen op dinsdag en donderdag. dan is ze er meestal wel. 

U kunt zich ook wenden tot de ouders die deel uitmaken van de medezeggenschapsraad.