Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Ouderparticipatie

Ouders zijn partners van de school, denken mee en verzorgen allerlei ondersteunende werkzaamheden zoals het organiseren van festiviteiten, thema’s en ouderavonden, bijhouden en opknappen van allerlei zaken, hulp bij lezen, creatieve activiteiten, Pr, rommelmarkt, enzovoorts..

Er zijn veel actieve ouders op onze school. Zij plannen in overleg met het team en de MR de activiteiten gedurende het jaar en coördineren de ouderhulp. Dit onder andere met behulp van de activiteitenlijst die aan het begin van het schooljaar aan alle ouders wordt uitgedeeld. Ook dragen zij de verantwoordelijkheid voor het beheer van de ouderbijdrage.

Vragen, opmerkingen, leuke ideeën? Ze horen het graag! 

OR de Boarne

 

De OR bestaat momenteel uit:

 

Ouders:

Wietse Huisman (Penningmeester) wietse.huisman@online.nl

Yvonne de Regt

Aleida Hofstra

Hester Abma

Rina Hofstra

Geeske Hof 

 

Namens het team:

Janke Tilma

Sietske Binnema