Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

GMR en MR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is ingesteld om ouders en personeelsleden invloed te geven ten aanzien van het stichtingsbeleid. Op schoolniveau is er de medezeggenschapsraad. Deze raad is ingesteld om de ouders en personeelsleden van de school invloed te geven ten aanzien van het schoolbeleid. De algemeen directeur overlegt met de GMR en de schooldirecteur met de MR.

 

De MR ouder-leden vertegenwoordigen de mening en de wensen van de ouders en worden officieel gekozen tijdens de zakelijke ouderavond. De MR  is samengesteld uit twee ouderleden (vertegenwoordigers namens de ouders) en twee leerkrachten (vertegenwoordigers namens het schoolteam). De afspraken over de werkwijze en de bevoegdheden van de MR  staan in het medezeggenschapsreglement, dat ter inzage op school ligt. De vergaderingen van de MR zijn openbaar (dus wilt u zaken aankaarten of vragen stellen..) en opgenomen in de jaarplanning, de leden zijn:

De MR bestaat momenteel uit:

 

Ouders:

Duco Kramer (Voorzitter) duco@socrates45.dds.nl, tel.: 06-44988612

Jeldou van Krieken

 

Namens het team:

Annie Hettinga annie.hettinga@debasis.frl

Aizo Spijkstra (vice voorzitter) aizo.spijkstra@debasis.frl

 

Bijzittende ouders zijn Tjalling de Haan (GMR), Wilco Dekker en Siep Bangma

 

Data MR vergaderingen:

 

 

Notulen MR:

 

- 23 januari 2017

- 13 maart 2017

1 mei 2017

- 11 juli 2017

- jaarverslag 2016/2017

 

 Zakelijke ouderavond: