Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Vensters PO Scholennetwerk De Basis

De Boarne is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Absentie

 
Wilt u bij ziekte of bezoek aan een (tand-)arts (let wel, dit mag volgens de leerplichtwet niet onder schooltijd), de afwezigheid van uw kind melden?
Dit kan telefonisch, mondeling of per briefje gebeuren en het liefst voor aanvang van de lessen.
 
Telefoon: 0566-631285
 
Omdat het belangrijk is dat wij weten waar de kinderen zijn, zullen wij,
wanneer niet afgebeld wordt, bellen naar het thuisadres.
 
Heeft uw kind een besmettelijke ziekte? Laat het ons dan ook even weten.  
 
Extra vrij?
 
In de schoolgids staan de wettelijke bepalingen rondom leerplicht en verlofmogelijkheden. Wanneer u extra vrij wilt vragen, zijn daartoe formulieren op school aanwezig.